Kitty Bernardus

Recruitment & Coaching

"De enige manier om geweldig werk te doen is door te houden van wat je doet." - Steve Jobs -

De arbeidsmarkt staat onder druk. Organisaties kunnen moeilijk de juiste kandidaten vinden. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Binden en behouden worden voor organisaties steeds belangrijker, er zal meer geinvesteerd moeten worden in de medewerkers, en hoe ga je om met de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt die vaak na 2/3 jaar op zoek gaan naar een andere baan? Lees hieronder een aantal artikelen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.


14 HR-trends voor 2020: Werknemers in de watten

Zelfs als de economische groei in 2020 terugvalt, blijven vacatures open staan. Met de pensionering van de babyboomers komt Nederland simpelweg mensen te kort. Bedrijven zullen hun werknemers in de watten leggen, maar ook daarmee verdwijnen de personeelstekorten niet. Personeelslog ziet voor 2020 veertien HR-trends die maken dat de HR-professionals uit een ander, meer strategisch vaatje moeten tappen. (bron personeelsnet.nl)


Werving blijft lastig zelfs als de vraag in 2020 afneemt

De grootste uitdaging, die veruit het meest werd genoemd (door 35 bureaudirecteuren), is ‘een tekort aan kandidaten’, maar ook ‘tekort aan recruiters en eigen personeel’. Hiermee wordt de krappe arbeidsmarkt nogmaals bevestigd. Andere uitdagingen die onder andere voorbij zijn gekomen: ‘brokers die een steeds grotere rol spelen’, ‘bewustwording en wens naar verandering’, ‘omscholing, omdat kandidaten niet geheel aansluiten’. (bron Intelligence Group)


Vijf generaties, vijf passende arbeidsvoorwaarden en communicatievoorkeuren

De komende periode betreedt een nieuw generatie de arbeidsmarkt: generatie Z. Deze generatie is geboren in of na 2000. U krijgt mogelijk te maken met vijf actieve generaties op de werkvloer! Elke generatie heeft andere behoeften. Passende arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke stimulans om (jonge) talentvolle medewerkers aan te trekken en ze te stimuleren en motiveren. (bron Aon.com)